Aktuellt

Utgivning

Ahrvids fantastiska diversekalender

Medlemmars hemsidor

Länkar

Bildarkiv

Hem

 

 

 • F A N T A S T I S K A   D I V E R S E K A L E N D E R N

  11 maj Boksignering och release utomhus Johan Berggren Den perfekta konflikten,  Gamla stans bokhandel, Sthlm,kl 16
  12 maj Staden PITEÅ firar 400 år, trol mest virtuella evenemang, men då jubileet firas hela året sker nog fysiska event senare 2021
  14 maj. 16.15 Disputation Searchers After Horror: Understanding H. P. Lovecraft and His Fiction, av Mats Nyholm,  Åbo Akademi, FINLAND. Strömas även, sehttps://www.abo.fi/nyheter/doktorsavhandling-om-h-p-lovecraft-och-hans-skonlitteratur/
  ***15 maj Deadline Sv Kyrkans fem kulturstipendier, a 100 000 kr, "för projekt inom alla konstformer", svenskakyrkan/kulturstipendium
  ***15 maj Deadline sök Sv Film och Videoförbunds stipendier a 5000 kr, www.sfvforb.se
  16 maj Utställn om människan & industrin öppnar, KALMAR Konstmuseum
  ***16 maj Deadline Bidrag på temat ”Fattig/rik” i valfri konstform, priser 3000 kr, redaktion@trakten.nu
  16 maj Delblanc-priset delas ut till Steve Sem Sandberg, oklart var det sker (googla!)
  18 maj Uotmhussigneringar: Jan Carlzion, kl 12; Tomas Banneerhed, kl 17.30 G:a Stans bokhandel, Sthlm
  19maj Utomhussignering/release: Blodskam av Caroline Engvall, Gamla Stans bokhandel, Sthlm, k l17
  23 maj Utställn öppnar Sustainable societies for the future, MALMÖ Konstmuseum
  24 maj Deadline abstracts artiklar till tidskr Barnboken,  ämne pedagogik och estetik https://barnboken.net/index.php/clr/estetikochpedagogik
  25-30 maj Cinemateket och Goethe-Institutet visar tre DDR-västerns (DEFA-produktioner), gratis stream Cinematekets hemsida. I DDR-västerns var cowboys skurkar och indianer hjältarna som alltid vann. https://www.filminstitutet.se/sv/se-och-samtala-om-film/cinemateket-stockholm/
  27 maj Internationella Tora Greve-dagen!
  29-30 maj Sthlms Internationella Seriefestival, även i år digital
  ***30 maj Deadline Classic Monsters Unleashed (på eng), https://www.crystallakepub.com/authorcentral/
  ***31 maj Deadline CFP (Call for papers), Space Renaissance 2021, https://2021.spacerenaissance.space/index.php/papers-speeches.
  ***31 maj Deadline Sthlms gilles stipendier, för forskning om Sthlms bebyggelse och kulturella utveckling,, www.stockholmsgillet.se
  -----------------------------------------------------------------------------
  Om Nils Ferlin levat idag hade hans diktsamling hetat
  Googles...
  -----------------------------------------------------------------------------

  --Ahrvid E, redaktionssekreterare
 
kontakt med novellmästarna | webmaster