Aktuellt

Utgivning

Ahrvids fantastiska diversekalender

Medlemmars hemsidor

Länkar

Bildarkiv

Hem

 • F A N T A S T I S K A D I V E R S E K A L E N D E R N


  4 feb Harry Potter Night, div HP-onlineevent över hela världen
  6 feb Semikolonets dag; vad det nu skall vara bra för...
  12 feb Premiär Tove, film om Tove Jansson
  ***15 feb Deadline Unga skriver för unga (tävlande t o m 18 år), bidrag till hanna@tenstakonsthall.se, https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/unga-skriver-for-unga---nytt-nationellt-textpris/
  --------------------------------------------------------------------------------
  Den olympiska elden måste brinna, ty någonstans måste man
  lägga alla grenar som avverkats!
  --------------------------------------------------------------------------------
  --Red Engholm
 
kontakt med novellmästarna | webmaster