Aktuellt

Utgivning

Ahrvids fantastiska diversekalender

Medlemmars hemsidor

Länkar

Bildarkiv

Hem

Lena Köster

 

På Novellmästarnas extra årsmöte 2 december 2023 valdes Uppsalaförfattaren Lena Köster in som ny medlem i föreningen. Lena Köster är journalist, pensionerad efter många år som vetenskapsjournalist och kulturjournalist på Upsala Nya Tidning och flera andra tidningar före det, medarbetare i lokalradion, författare och poet, psalmist (psalmförfattare) och singer-song-writer, bosatt i Uppsala men född i Norrköping. Lena är även styrelseledamot i Uppsala Stadsbiblioteks vänner.

 
kontakt med novellmästarna | webmaster